راهنمای کنترل تردد اثر انگشتی مدل FP2500/FP3500

راهنمای کنترل تردد اثر انگشتی مدل FP2500/FP3500

راهنمای کنترل تردد اثر انگشتی مدل FP2500/FP3500

کنترل تردد اثر انگشتی مدل FP2500/FP3500

تایید مدیر:

تایید مدیر

نکته: رمز بطور پیش فرض 1234 می باشد.توصیه می شود در ابتدا رمز مدیر را تغییر دهید.

تغییر رمز مدیر:

تغییر رمز مدیر

نکته : رمز های 4 رقمی بصورت اتوماتیک تایید می شود, اگر رمز مورد نظر کمتر از 4 رقم بود بجای اینکه رمز را دوبار وارد کنید بعد از هر بار وارد کردن رمز کلید # را جهت تایید فشار دهید.

تغییر رمز مدیر

نکته: برای معرفی کردن کارت ها یا اثر انگشت پشت سرهم کافیست قبل از زدن کلید # کارت ها را یکی یکی جلوی دستگاه گرفته یا اثر انگشت را سه بار وارد کرده و در آخر کلید # را جهت تایید و کلید * را جهت خروج فشار دهید.

تعریف رمز عبور:

تعریف رمز عبور

نکته: هنگامی که بخواهید رمز عبور را غیر فعال کنید مراحل فوق را تکرار و بعد از وارد کردن شناسه گروه جای رمز عبوری رمز(0000) را وارد کنید , سپس می توانید رمز عبور دیگری را به همان شناسه اختصاص دهید.

باز کردن درب توسط مدیر / کاربر

کاربر: رمز عبور را وارد کرده .سپس دکمه # را فشار دهید یا کارت را جلوی دستگاه بگیرید یا اثر انگشت خود را وارد کنید.

مدیر:

پاک کردن یک کاربر:

پاک کردن همه ی کاربرها:

تنظیم زمان باز شدن قفل

حالت شناسایی کاربر(تنظیم کارخانه FP / RF/ PW)

نوع شناسایی مقدار توضیحات
PW 1 فقط رمز عبور
RF 2 فقط کارت  / تگ
FP 3 فقط اثر انگشت
FP / RF /PW

4

اثر انگشت یا رمز عبور یا کارت

RF & PW

5

کارت و رمز عبور با هم

FP & PW 6 اثر انگشت و رمزعبور با هم

حالت سنسور درب

فعال  /  غیر فعال کردن سوئیچ آلارم(تنظیم کارخانه فعال)

حالت سنسور درب

نکته: اگر سوئیچ آلارم غیر فعال شود.آلارم تایید مدیر , آلارم دکمه ی Tamper و آلارم سنسور درب هر سه غیر فعال خواهد شد.

فعال / غیر فعال کردن آلارم تایید مدیر(تنظیم کارخانه : فعال)

حالت سنسور درب

نکته:اگر تایید مدیر 3 بار اشتباه وارد شود, آلارم فعال میشود و تا 20 ثانیه دستگاه هیچ تاییدی را قبول نمی کند.اگر سوئیچ آلارم غیر فعال باشد. آلارم تایید مدیر نیز حتی با فعال کردن , غیر فعال خواهد بود.

فعال / غیر فعال کردن آلارم تایید مدیر(تنظیم کارخانه : فعال)

حالت سنسور درب

نکته : بطور کلی برای قطع هر آلارمی کافیست اثر انگشت,کارت یا رمز عبور تعریف شده را وارد کنید.

تنظیم زمان تاخیر سنسور درب

نکته: بعد از زمان تاخیر سنسور درب اگر درب همچنان باز باشد, آلارم سنسور درب فعال می شود.

تنظیم زمان تاخیر سنسور درب

راهنمای اتصالات الکتریکی

راهنمای اتصالات الکتریکی
ارسال نظر
(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)