نرم افزار انتقال تصویر دوربین سیماران

نرم افزار انتقال تصویر دوربین سیماران


نام فایل تاریخ لینک دانلود
نرم افزار انتقال تصویر برای موبایل 4بهمن1400

نرم افزار انتقال تصویر دوربین برای MAC OS (نسخه 1.4.5 و پایین تر NVR)(نسخه1.3.6 و پایین تر DVR) 4بهمن1400

نرم افزار انتقال تصویر دوربین 64BIT (نسخه 1.4.5 و پایین تر NVR)(نسخه1.3.6 و پایین تر DVR) 4بهمن1400

نرم افزار انتقال تصویر دوربین 32BIT (نسخه 1.4.5 و پایین تر NVR)(نسخه1.3.6 و پایین تر DVR) 4بهمن1400

نرم افزار انتقال تصویر دوربین برای MAC OS (نسخه 1.4.6 و بالاتر NVR)(نسخه1.3.7 و پایین تر DVR) 4بهمن1400

نرم افزار انتقال تصویر دوربین 64BIT (نسخه 1.4.6 و بالاتر NVR)(نسخه1.3.7 و پایین تر DVR) 4بهمن1400

ارسال نظر
(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)