راهنمای نصب درب بازکن پارکینگی زیرسقفی درب شیشه ای LIBRA Plus

راهنمای نصب درب بازکن پارکینگی زیرسقفی درب شیشه ای LIBRA Plus

راهنمای نصب درب بازکن پارکینگی زیرسقفی درب شیشه ای LIBRA Plus

آیتم LIBRA LIBRA PLUS
تغذیه اصلی 230 230
قدرت موتور 100W V
150W V
توان حالت آماده به کار 1.2W 1.2W
تغذیه موتور

24VDC

24VDC

قدرت تحمل وزن 700N 1100N
ابعاد درب 8M2 MAX 12M2 MAX
ارتفاع درب 2.4M MAX 2.7M MAX
طول ریل 3M 3.3M

A-اسمبل کردن ریل:

یک ریل را باز کنید و ریل را روی کف زمین به صورت زیر قرار دهید.

اسمبل کردن ریل

سپس قطعات ریل را به وسیله اتصالات کشویی و تک های خم شونده به هم متصل کنید.

اسمبل کردن ریل

نکها را پس از اتصال مناسب ریلها خم کنید تا اتصالات کشویی از جاي خود حرکت نکنند.

اسمبل کردن ریل

در مرحله بعد مهره کشش زنجیر را با آچار نمره 10 ببندید تا فاصله 36-38 میلی متری را طبق شکل زیر  بدست آورید.

اسمبل کردن ریل

B-برنامه ریزی ریموت کنترل:

B1-شناساندن ریموت کنترل:

 •  دکمه S را فشرده نگه دارید تا عدد 0 در سمت چپ نمایش داده شود.
 • دو بار فشار دادن هر دکمه دلخواه قبل از ناپدید شدن عدد 0 باعث شناسانده شدن آن دکمه از ریموت می شود.
 • هر بار که رادیویی بطور صحیح ذخیره شود شما صدای بیب را خواهید شنید و به طور اتوماتیک از این روال خارج خواهید شد.برای شناساند ریموت های احتمالی باید دوباره از ابتدا وارد این روال شد.
 • برای این که مطمن شوید که ریموت درست کار می کند,باید با فشار دادن دکمه مورد نظر درب حرکت کند.

B2-حذف ریموت کنترل ها:

 •  دکمه S را فشرده نگه دارید تا عدد 0 در سمت چپ نمایش داده شود.
 • دکمه S را به مدت طولانی نگه دارید تا زمانی که عدد 0 از روی نمایشگر حذف گردد. حالا همه ی ریموت کنترل های که قبلا شناسانده شده بودند  با هم حذف می گرددند.
 • به دلایل امنیتی توصیه میگردد.اگر یکی از ریموت کنترل های گم شود, همه ریموت کنترل های مرکز حذف شودند و ریموت های باقیمانده دوباره شناسانده شوند.

C-سیم بندی مرکز

سیم بندی مرکز

D-نصب

دستور العمل نصب را با دقت دنبال کنید ,یک نصب اشتباه ممکن است باعث آسیب جدی شود.مطمنی شوید که درب به صورت دستی باز بسته می شود و چک کنید که در شرایط مکانیکی خوب بالانس است.مرکز کنترل را طوری نصب کنید که طناب خلاص کن اضطراری  بتواند به ارتفاع کمتر از 8.1 متر از کف زمین برسد.

سیستم خلاص کن اضطراری باید بطور آشکار نمایان باشد.همینکه نصب کامل گردید,مطمن شوید که استراکچر مکانیکی به درستی تنظیم شده است و چک کنید هنگامیکه درب هر مانعی با ارتفاع 40 سانتیمتر بیشتر از سطح زمین را تشخیص دهد, درهنگام بسته شدن حرکتش معکوس می شود.

D1- اسمبل کردن موتور به ریل:

موتور به وسیله دو عدد براکت U و چهار عدد پیچ آچاری 6 به ریل متصل می شود.

 • 1)پیچ 15*6
 • 2)براکت U شکل
 • 3)ریل
 • 3)چرخ دنده ارتباطی
اسمبل کردن موتور به ریل

D2-نصب موتور و ریل:

نصب موتور و ریل
 1. دیوار
 2. درب
 3. براکت وصل ریل به دیوار روبرویی یک عدد
 4. پیچ سرپرچی 80*6یک عدد بع همراه مهره
 5. ریل 3 تکه یک متری
 6. رولبرد فلزی 60*8 به تعداد 6 عدد
 7. براکت اتصال بازوی خم دار
 1. پین لولایی 25*8 و گیره سنجاقی آن از هر کدام یک عدد
 2.  پیچ خودکار سرآچاری 15*6 به تعداد 8 عدد
 3. بازوی خم دار یک عدد
 4. براکت نگهدارنده میانی ریل یک عدد
 5. پیچ 20*8 به همراه مهره 8 و واشر به تعداد 4 ست
 6. براکت وصل ریل به سقف دو عدد به صورت میله ای
 7. براکت U شکل ریل 3 عدد

D3-خلاص کن اضطراری :

نحوه استفاده از خلاص کن اضطراری وقتی درب بسته باشد.طناب را بکشید تا گیره متحرک آزاد شود در این حالت درب میتواند به آسانی با فشار دستی بالا رود.اگر درب باز باشد طناب را بطور دستی  بیش از یک بار بکشید تا درب به صورت دستی , بسته شود.وقتی برقشهر دوباره وصل شد یک پالس استارت از طریق ریموت کنترل یا از طریق کلید کنترل دستی به مرکز کنترل  بدهید کلاچ چرخ دنده بطور اتوماتیک درگیر میشود یا در جای خود قفل میشود و سیستم به کار می افتد.

D4-برای باز کردن دستی و اضطراری درب بسته شده از بیرون هم باید از کیت MLIR07 استفاده کنید که بطور جداگانه باید خریداری شود.

p

E-راه اندازی

قبل از اینکه موتور را سر جای خود قرار دهید, کلاچ گیره متحرک را قفل کنید و سپس به تدریج درب را حرکت دهید تا در موقعیت بسته کامل قراار گیرد, سپس موتور را سر جای خود قرار داده و 4 پیچ آن را محکم کنید.

مرکز کنترل را روشن کنید چراغ ON روشن می شود وصفحه نمایش عدد صفر را در حالیکه در حال چرخش در جهت ساعتگرد می باشد, نشان می دهد  و مرکز کنترل یک بار صدای بیپ می دهد.

ورود به /خروج از رویه برنامه ریزی:

برای ورود به رویه برنامه ریزی باید دکمه P را به مدت 8 ثانیه نگه دارید تا مرکز کنترل یک بار صدای بیپ پخش کرده و عدد 1 را نشان دهد بعد از اینکه  تنظیمات برنامه ریزی کامل شد دوباره باید دکمه P را به مدت 8 ثانیه فشرده نگه داربد تا ضمن SAVE تغییرات از رویه برنامه ریزی خارج شود.

1-تنظیم حد نهایی باز شدن درب:

1- در رویه برنامه ریزی  دکمه p را فشار دهد تا عدد 1 بصورت چشمک زن در آید سپس دکمه + را فشار داده و نگه دارید تا زمانیکه درب در حالت کامل باز قرار گیرد و سپس دکمه p را رها کنید.

2- دکمه p را فشار دهید تا به پارامتر 2 بروید.

تنظیم حد نهایی بسته شدن درب:

 1.  در رویه برنامه ریزی چنانچه نمایشگر 2 را نشان نمیدهد دکمه  -  را چند بار بزنید تا عدد 2 را نشان دهد
 2. سپس دکمه p فشار  دهید تا عدد 2 را بصورت چشمک زن در آید.
 3. دکمه   -   را فشرده نگه دارید تا درب در حالت کاملا بسته قرار گیرد.
 4. در پایان با رها کردن دکمه  -  دکمه p را فشار دهید تا به پارامتر 3 بروید.

3-تنظیم قدرت لازم به صورت اتوماتیک

 1. در رویه برنامه ریزی چنانچه نمایشگر 3 را نشان نمیدهد دکمه  -  را چند بار بزنید تا عدد 3 را نشان دهد
 2. بعد دکمه p را فشار دهد. عدد 3 باید چشمک بزند و درب همزمان بطور اتوماتیک باز شود
 3. وقتی درب توقف کرد دکمه p را دوباره فشار دهید تا درب بطور اتوماتیک بسته شود.
 4. سپش دکمه p را فشار دهید تا به پارامتر 4 بروید.

4-تنظیمات تشخیص مانع:

این تابع به منظور جلوگیری از خسارت برخورد درب با موانع احتمالی می باشد و مرکز کنترل میتواند با حساسیت های متفاوتی نسبت به مانع عکس العمل نشان دهد تنظیم کارخانه بصورت  [  است.

 1. در رویه برنامه ریزی , چنانچه نمایشگر 4 را نشان نمیدهد دکمه  -  را چند بار بزنید تا عدد 4 را نشان دهد.
 2. دکمه p را فشار دهید تا  [  روی  صفحه نشان داده شود سپس با دکمه  +  و   -   بین سایر حالات حرکت و مقدار حساسیت به مانع را انتخاب می کنیم.
 3.  سپس دکمه p را فشار دهید تا به پارامتر 5 بروید.
تنظیمات تشخیص مانع

تنظیم کردن حساسیت تشخیص مانع , روی مقیاس بالا ممکن است روی کارکرد صحیح درب تاثیر بگذارد.بطور مثال ممکن است درب به دلیل گیر های مختصر مکانیکی قبل از رسیدن به محل بسته یا باز کامل , حرکت را معکوس نماید.

5-سرعت باز کردن درب:

مقدار پیش فرض کارخانه 2 می باشد , با تنظیم عدد 1 , سرعت باز کردن اندکی زیاد می شود.

 1. در رویه برنامه ریزی , چنانجه نمایشگر 5 را نشان نمیدهد, دکمه  -  را چند بار بزنید تا عدد 5 را نشان دهد
 2. سپس دکمه p را فشار دهید تا عدد ذخیره شده بصورت چشمک زن نشان داده شود.
 3. با دکمه های  +  یا  -  مقدار سرعت مورد نظر را انتخاب کنید (مقدار 1 یا 2)
 4. سپس دکمه p را فشار دهید تا به پارامتر 6 بروید.

6-تنظیمات آلارم باز بودن درب:

این کارکرد وقتی فعال می شود که درب به مدت 10 دقیقه باز بماند.در تنظیم پیش فرض کارخانه ای مقدار این پارامتر خاموش ( 0 یا off) است, در صورت فعال شدن بعد از باز ماندن 10 دقیقه ای مرکز شروع بع بیپ زدن میکند و وقتی درب بسته شود این آلارم متوقف میشود.

 1. در رویه برنامه ریزی , چنانچه نمایشگر 6 را نشان نمیدهد دکمه   -   را چندبار بزنید تا عدد 6 را نشان دهد.
 2. بعد دکمه p را فشار دهید; عدد تنظیمی قبلی یعنی  0  به صورت چشمک زن نشان داده شود
 3. سپس از دکمه  +  برای تنظیم ON  یا 1 و از دکمه  -  برای تنظیم OFF  یا 0 استفاده کنید.
 4. سپس دکمه P را فشار دهید تا به پارامتر 7 بروید.

7-تنظیم تایم باز ماندن درب (autoclose)

این پارامتر جهت تنظیم زمان باز ماندن درب قبل از بسته شدن اتوماتیک به کار میرود.تنظیم پیش فرض کارخانه این کارکرد خاموش یا  0  است و درب به طور اتوماتیک بسته نمیشود.

 1. در رویه برنامه ریزی چنانچه نمایشکر 7 را نشان نمیدهد دکمه  -  را چند بار بزنید تا عدد 7 را نشان دهد.
 2. سپس دکمه p را فشار دهید تا نمایشگر عدد 0 را به صورت چشمک زن نشان دهد.
 3. برای روش کردن تابع بسته شدن اتوماتیک دکمه  +  فشار دهید تا نمایشگر عدد 1 نشان دهد به این معنی که تایم بستن اتوماتیک به مدت 30 ثانیه تنظیم شده است.

4- همچنین به ازای بالا بردن هر واحد این عدد با دکمه  +  به مقدار 30 ثانیه به این زمان اضافه میگردد یعنی:

زمان باز ماندن
مقدار پارامتر زمان بار ماندن
مقدار پارامتر
2.0min 5 off 0
3min 6
30s 1
3.5min 7 1min 2
4min

8

1.5min

3

2min

4

5-سپس دکمه p را فشار دهید تا به پارامتر 8 بروید.

توجه کنید که در حالت داشتن زمان auto-close , اصلا stop قطعی و کامل و مداوم وسط راه نداریم و هر جا که stop به هر دلیلی اتفاق بیفتد, بعد از سپری زمان auto-close درب شروع به بستن میکند البته همیشه لامپ مرکز کنترل 20 ثاینه قبل از شروع بستن, به جهت هشدار , شروع چشمک زدن می نماید.

تنظیم هشدار 2000 سیگل :

این عملکرد بطور نرمال در تنظیمات کارخانه خاموش  0 ( off)   است با تنظیم مقدار 1 برای این پارامتر , وقتی تععداد کارکرد مرکز کنترل به 2000 سیکل می رسد, موجب ایجاد آلارم در مرکز کنترل میگردد تا به  user جهت اقدامات و تعمیر و نگهداری و باز بینی دوره ای هشدار داده شود, برای قطع کردن این آلارم باید برق ورودی را قطع کرده و دوباره وصل کنید.

 1. در رویه برنامه ریزی , چنانچه نمایشگر 8 را نشان نمیدهد دکمه   -   را چندبار بزنید تا عدد 8 را نشان دهد.
 2. سپس دکمه p را فشار دهید تا نمایشگر عدد 0 را به صورت چشمک زن نشان دهد که به معنی این است که آلارم 2000 سیکل خاموش است.
 3. دکمه   +   را فشار دهید تا نمایشگر عدد 1 را نشان دهد که به این معنی است که آلارم 2000 سیکل فعال است.
 4. سپس دکمه p را فشار دهید تا به پارامتر 9 بروید.

9-تنظیمات چندکاربری (multi occupation)

وقتی این پارامتر   0  یا غیر فعال باشد , با دادن فرمان استارت از ریموت, درب به صورت مرحله به مرحله عمل می کند(باز - توقف - بسته)

 1. وقتی این کارکرد  1  یا فعال باشد , با دادن فرمان استارت از ریموت در هنگام باز شدن, درب فقط فرمان اول را اجرا خواهد کرد و فرمانهای بعدی را در خلال نیم سیکل باز شدن اجرا نخواهد کرد و از آنها چشم پوشی می کند; اما در هنگام بستن, یک فرمان استارت دوباره درب را باز خواهد کرد.
 2. در رویه برنامه ریزی , چنانچه نمایشگر 9 را نشان نمیدهد , دکمه   -  را چندبار بزنید تا عدد 9 را نشان دهد.
 3. سپس دکمه p را فشار دهید تا  0 به صورت چشمک زن درآید.
 4. سپس با دکمه های  +  یا   _ می توانید کارکرد مورد نظر را فعال 1  یا غیر فعال   0  نماید.
 5. سپس دکمه p را فشار دهید تا به پارامتر  A بروید.

F- انتخاب نوع ریموت کنترل:

با این پارامتر میتوانید برای نوع ریموت کنترل کارکردی یکی از دو نوع ریموت کنترل زیر را انتخاب کنید.

 1. ریموت کنترل های دیپ سوییچی قدیمی پروتکو
 2. ریموت کنترل های  Random  جدید 433mhz پروتکو
 1. در رویه برنامه ریزی , چنانچه نمایشگر A نشان نمیدهد دکمه   -  را چندبار بزنید تا عدد 9 را نشان دهد تا A را انتخاب کنید.
 2. سپس دکمه P را فشار دهید تا نمایشگر مدل ریموت انتخاب شده را به صورت چشمک زن نشان دهد.
 3. بنا به ریموت کار کردی یکی از مقادیر 1  یا 2  را انتخاب کنید , مقدار کارخانه ای این پارامتر 2 است.
 4. سپس دکمه P را فشار دهید تا دوباره پارامتر  1 بروید.

G-کلید STOP اضطراری و START و چراغ چشمک زن:

امکان سیم بندی کلید STOP اضطراری بصورت NORMALLY-CLOSE بین ترمینال های EMERG و GND وجود دارد.(سیم جامپر را از روی دو پایه فوق جدا کنید)

امکان سیم بندی کلید START که مانند یک ریموت کنترل عمل می کند به صورت NORMALLY-OPEN  بین ترمینال های DOOR و  GND  وجود دارد.

امکان اتصال مستقیم دو سیم چراغ چشمک زن 24 ولتی اضافی به ترمینالهای  - LAMP+ نیز وجود دارد.

کلید STOP اضطراری و START و چراغ چشمک زن

H-تنظیمات فوتوسل:

این مرکز کنترل برای استفاده به تنهای تنظیم شده اما ما توصیه می کنیم حداقل یک جفت فوتوسل ایمنی , تهیه و نصب کنید. این مرکز جهت اتصال جداکثر دو جفت فوتوسل ایمنی 24 ولتی مجهز شده است .برای سیم بندی هر جفت فوتوسل, بایستی جامپر سیمی مربوط به آن جفت را روی ترمینال های مرکز برداشته و بر طبق دیاگرام سیم بندی عمل نمایید.

  • برای جفت اول روی مرکز IR1 به ترمینال GND با سیمی کوتاه جامپر شده است.
  • برای جفت دوم روی مرکز  IR2 به ترمینال GND با سیمی کوتاه جامپر شده است.
  • در صورتیکه هیچ فوتوسلی ندارید , به جامپر ها دست بزنید.
  • در صورتیکه فقط یک جفت فوتوسل دارید , باید فقط جامپر روی LR1 را بردارید.
  • در صورتی که فقط دو جفت فوتوسل دارید باید هر دو جامپر روی LR1  و LR2 را بردارید.
  • فوتسلها باید از نوع 24 ولت ودارای کنتاکت NORMALLY CLOSE (در حالت دیدن جفت خود)باشند.
  • در صورت برداشتن هر یک از جامپر ها باید کنتاکت , C ,N,COM فوتوسل را بین آن ترمینال و GND ببندید.
  • عکس العمل سیستم به این ترتیب است که در فاز بالا رفتن درب , دیدن مانع فوتوسلی هیچ تاثیری روی ادامه کارکرد ندارد ولی در فاز پایین آمدن درب , به محض دیدن مانع فوتوسلی,برعکس کار میکند و بالا میرود و حتی در صورت autoclose بودن تا زمان رفع مانع بالا می ماند, بعد از دفع مانع هم درصورت autoclose نبودن همچنان درب بالا میماند تا دستور بستن از ریموت یا کلید دستی داده شود.
تنظیمات فوتوسل
ارسال نظر
(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)