راهنمای نصب دزدگیر سیماران مدل AS4415

راهنمای نصب دزدگیر سیماران مدل AS4415

راهنمای نصب دزدگیر سیماران مدل AS4415

راهنمای نصب دزدگیر سیماران مدل AS4415

این دستگاه دارای 2 کد رمز مجزا می باشد که 1 کد رمز مربوط به تنظیمات و برنامنه ریزی دستگاه در زمان نصب و راه اندازی مورد استفاده می باشد و رمز دیگر مربوط به کنترل سیستم از طریق SMS وKAY PAD می باشد(ضمنا کد رمز ورودی کارخانه ای 123456 می باشد.)

روش وارد شدن به منوی تنظیمات دستگاه:

برای وارد شدن به منوی دستگاه ابتدا دکمه PROG را زده سپس کد رمز 123456 را وارد کرده و در انتها دکمه ENTER را بزنید اگر کد صحیح باشد کلمه PROGRAM CODE ظاهر می شود.

روش تنظیم امکانات زون های باسیم و صورت دلخواه (در صورت نیاز) کد های مربوطه(14,13,12,11)

پش از وارد شدن به منئی دستگاه, کد مورد نظر را وارد نمایید کد 11 مربوط به زون 1 کد 12 مربوط به زون 2 کد 13 مربوط به زون 3 و کد 14 مربوط به زون 4 باسیم می باشد.تنظیمات فوق شامل تنظیم زون به حالت فوری یا تاخیری حالت NORMAL OPEN و NORMAL CLOSE - فعال و غیر فعال کردن دینگ دانگ - فعال و غیر فعال کردن حالت 24 ساعته و حالت تعریف هر زون به عنوان حریق یا سرقت.
پس از وارد کردن یکی از کد های بالا, جهت تنظیمات هر زون به روش زیر عمل نمایید:
با فشار عدد1ک حالت زون فوری یا تاخیری تنظیم می گردد گزینه IMMediate  به معنی فوری بودن زون می باشد.
با فشار عدد2» می توان دینگ دانگ را فعال و غیر فعال نمود
با فشار عدد 3: می توان حالت زون 24 ساعته را فعال و غیر فعال نمود.
با فشردن عدد4 : حالت normal open و normal close تنظیم می شود.
با فشار عدد 5: انتخاب  و تعریق هر زون به عنوان حریق یا سرقت تنظیم می گردد, چنانچه حرف theft انتخاب شود به معنای سرقت , چنانچه حرف fire انتخاب شود به معنای حریق می باشد و انتخاب حرف none به معنای غیر فعال بودن این ویژیگی می باشد. در صورتی که به زون مورد نظر دتکتور اعلام حریق متصل نموده اید, زون مورد نظر را در حالت  fire و در صورتی که به زون مورد نظر چشم,مگنت یا پدال متصل نموداید این زون را در حالت theft قرار دهید حال چنانچه دستگاه تحریک شود داخل پیام ارسالی پیغام(سرقت یا حریق)مشاهده می گردد.
لازم به ذکر است کلیه زون ها در حالت پیش فرض در حالت زون فوری می باشند حالت دینگ دانگ غیر فعال حالت 24 ساعته غیر فعال - و تمام زون ها در حالت normal close می باشند.

روش تنظیم امکانات زون هایی بی سیم به صورت دلخواه ( در صورت نیاز) کد های مربوط (24,23,22,21)

پس از وارد شدن به منوی دستگاه , کد های 21-22-23-24 مربوط به زون های بی سیم می باشد. کد 21 مربوط به زون 5, کد 22 مربوط به زون 6, کد 23 مربوط به زون 7, کد 24 مربوط به زون 8 بی سیم می باشد.
حال اگر کد مورد نظر را وارد نمایید, با فشار عدد 1: می توان زون فوری و حالت تاخیری را تنظیم نمود ,با فشار عدد2 : حالت فعال و غیر فعال کردن دینگ دانگ, با فشار عدد 3: فعال و غیر فعال کردن زون 24 ساعته را تنظیم نمایید. با فشار عدد 6: حالت سرقت یا حریق را می توان تنظیم نمود, حرف fire به معنای حریق و حرف theft, به معنای سرقت و حرف none به معنای غیر فعال بودن این ویژیگی می باشد.

ست کردن چشم های بی سیم , دتکتور و مگنت بی سیم:(ست کردن کلیه تجهیزات بی سیم فرکانس433)

اعداد 21-22-23-24 مربوط به زون های بی سیم می باشند. پس از وارد شدن به منوی دستگاه , کد زون مورد نظر را انتخاب نمایید حال دکمه * را نگه داشته و سپس چشم را تحریک نمایید صدای بیب می شنوید. به طور مثال کد 21 را وارد نمایید.گزینه Settiny w-zone 1 ظاهر می شود حال اگر دکمه * را نگه دارید و چشم یا دیکتور یا مگنت را تحریک نمایید, 1 صدای بیب می شنوید وآن چشم با زون 5 دستگاه ست شده است.(ضمنا هر زون بی سیم قابلیت ست شدن 9 عدد چشم بی سیم را دارد.(جمعا 36 عدد چشم, مگنت و دتکتور بی سیم)

حذف چشم + دتکتور و مگنت بی سیم:(کلیه سنسور های بی سیم)

پس از وارد شدن به منوی دستگاه, زون مورد نظر را از 21 الی 24 انتخاب نماید حال اگر عدد 4 را 3 ثانیه نگه دارید گزینه LOST CODE Erase ظاهر شده و آخرین چشم یا مگنت بی سیم ست شده کرده حذف خواهد شد و در صورتی که بخواهید کل حافظه زون مورد نظر حذف شود , عدد 5 را وارد کرده گزینه ALL code Erase ظاهر می شود حال دکمه 5 را, 5 ثانیه نگه دارید گزینه Erase OK ظاهر شده و تمام حافظه زون ها حذف خواهد شد.

روش ست کردن ریموت کنترل و تشخیص کد شناسایی ریموت(فرکانس 433):

پس از وارد شدن به منوی دستگاه , کد 30 را وارد نمایید گزینه  Remote controlظاهر می شود حال دکمه * را فشار داده و نگه دارید, سپس دکمه A  ریموت را یک لحظه فشار دهید, صدای بیب شنیده می شود که به معنای ست شدن ریموت می باشد.(ضمنا دستگاه قابلیت ست شدن 9 عدد ریموت کنترل را دارد).ضمنا در پایان کد دادن هر ریموت نام ریموت با علائم -A-B-I-H-G-F-E-D-C نمایش داده می شود.(ضمنا چنانچه هنگام ست کردن به جای علامت A دکمه دیگری را بزنید حتما باید ریموت ست شده را حذف و مجدد ست نمایید.)

حذف ریموت کنترل:

پس از وارد شدن به منوی دستگاه , کد 30 را وارد نمایید گزینه Remote control ظاهر می شود.حال اگر عدد 1 را به مدت 5 ثانیه نگه دارید کل حافظه ریموت ها حذف خواهد شد.

روش تنظیم حالت تک آژیر (انتخاب حالت بلندگو بیرونی - سیرن و بلندگو داخلی):

دستگاه می تواند به روش های زیر تک آژیر بزند: الف)بلندگوی داخلی , SIREN ب) بلند گوی داخلی , SIREN و SP  ج) فقط بلندگوی داخلی پس از وارد شدن به منوی دستگاه , کد 31 را بزنید , گزینه Settiny chirp ظاهر می شود حال با فشار دکمه ENTER حالت های مختلف را تنظیم نمایید و برای خروج دکمه EXIT  را بزنید.

روش تنظیم مدت زمان آژیر در هنگام تحریک شدن:

پس از وارد شدن به منوی دستگاه, کد 32 را وارد نماید گزینه SIREN TIME ظاهر می شود,حال با فشار مکرر دکمه ENTER حالت های مختلف 3-4-5 دقیقه را تنظیم نمایید(حالت  پیش فرض 3 دقیقه می باشد) در صورت تحریک دزدگیر , دستگاه به مدت 3 دقیقه آژیر پخش می کند.
فعال و غیر فعال کردن هشدار قطع برق و تنظیم مدت زمان آن با توجه به نیاز مصرف کننده, انتخاب حالت اطلاع رسانی فقط از طریق SMS یا انتخاب حالت SIREN(آلارم) و SMS:
چنانچه برق منطقه بیش از مدت زمان تنظیم شده قطع باشد. دستگاه یک SMS حاوی(POWER OFF) SECUTITY SYSTEM برای شما ارسال می نماید یا در صورت تمایل آلارم پخش می کند و به شماره های داخل حافظه تماس می گیرد.برای فعال سازی وارد منوی دستگاه شوید کد 33 را وارد نمایید گزینه POWER FAILURE ظاهر می شود حال با فشار مکرر دکمه ENTER حالت های مختلف را تنظیم نمایید گزینه DISBLE به معنای غیر فعال بودن , گزینه IMMEDIATE به معنای هشدار قطع برق فوری و گزینه 5MINUTES به معنای 5 دقیقه -- با فشار مجدد گزینه 1 HOURS ظاهر می شود که به معنای یک ساعت می باشد. با فشار مجدد گزینه 1HOURS گزینه 2.5HOURS به معنای 2 .5 ساعت می باشد. با فشار مجدد دکمه ENTER گزینه  4.5 HOURS به معنای 4.5 ساعت ظاهر می شود که پس از  گذشت مدت زمان تنظیم شده چنانچه برق همچنان قطع باشد(وصل نشود), دستگاه اطلاع رسانی را از طریق SMS یا آلارم اعلام می نماید, حال چنانچه می خواهید اطلاع رسانی قطع برق, از طریق فقط SMS به شما اعلام می شود یا علاوه بر ارسال SMS, دستگه شروع به آلارم و شماره گیری نماید.برای انتخاب گزینه مورد نظر , با فشار دکمه # گزینه SMS یا SIREN روی صفحه نمایش ظاهر می شود. چنانچه حالت SMS انتخاب شود, اطلاع رسانی فقط از طریق SMS خواهد شد و چنانچه در حالت SIREN باشد, اطلاع رسانی هم از طریق SMS و هم از طریق آلارم و تماس اعلام می گردد.
(لازم به ذکر است چنانچه هنگام قطع برق دستگاه غیر مسلح باشد اطلاع رسانی فقط از طریق SMS می باشد.)
توجه:در صورتی که هشدار قطع برق در حالت SIREN باشد و دستگاه شروع به آلارم و شماره گیری نماید یک پیام حاوی ALARM MASSAGE FROM SECURITY SYSTEM(POWER OFF) برای  شماره های تعیین شده ارسال می گردد تا مدیر در جریان علت آلارم قرار گرفته و اقدامات لازم را انجام دهد.
لازم به ذکر است اعلام هشدار قطع وصل برق به کسانی اعلانم می شود که در هنگام وارد کردن شماره تلفن ها در حافظه با فشردن دکمه # گزینه  R برای شما های خاص فعال نموده باشند.
وصل شدن برق:
 در صورتی که برق دستگاه وصل شود بین 1 الی 3 دقیقه پس از وصل برق پیامی حاوی Security system power on برای شما ارسال می گردد.

فعال  و غیر فعال کردن سیستم حفاظت بلندگو(sp)

درصورت فعال سازی حفاظت بلندگو, اگر سیم SP به هر عناویتی قطع گردد(یا بلند گو بسوزد), آژیر داخلی, سیرین و تلفن کننده تحریک می شود. ضمنا در صورت فعال سازی حفاظتSP این سیستم به صورت 24 ساعته فعال می باشد. برای فعال کردن این ویژیگی , وارد منوی دستگاه شوید , کد 34 را وارد نمایید, گزینه SP DIS CONNECT ظاهر می شود حال با فشار دکمه ENTER حالت OFF و ON را انتخاب نمایید.

روش تغییر رمز منوی تنظیمات دستگاه :(این رمز مربوط به برنامه ریزی دستگاه می باشد)

پس از وارد شدن به منوی دستگاه , کد 41  وارد نمایید گزینه PRESS ENTER ظاهر می شود, حال دکمه ENTER را بزنید, سپس رمز قدیم دستگاه را وارد کرده و ENTER را بزنید, حال رمز جدید بین 4 الی 8 رقمی انتخاب نموده و در پایان دکمه ENTER را بزنید , رمز شما تغییر می کند.

روش تغییر رمز فعال و غیر فعال کردن دستگاه:(این رمز مربوط به کنترل دزدگیر از طریق SMS می باشد)

توجه : تمام عملیاتی که از طریق SMS قابل برنامه ریزی است توسط این رمز انجام می شود.
پس از وارد شدن به منوی دستگاه ، کد42را وارد نمایید گزینه press ENTERظاهر می شود حال دکمهENTERرا زده سپس رمز قدیم را وارد نموده و دکمهENTERرا بزنید ؛ حال رمز جدید را بین4الی8رقم انتخاب نموده و دکمهENTERرا بفشارید . ( این رمز مربوط به کنترل سیستم از طریق SMSو فعال و غیر فعال کردن دزدگیر از طریقKay padمی باشد ) . روش وارد کردن شماره تلفن : پس از وارد شدن به منوی دستگاه ، کد51را وارد نمایید گزینهMemory NO ظاهر می شود سپس شماره حافظه را از1الی15انتخاب نمایید ، سپس دکمه ENTERرا زده را بزنید . حال شماره تلفن مورد نظر را وارد نمایید و دکمه * برای بار اول علامتDروی صفحه ظاهر می شود که به معنی ( فقط تماس علامت گرفتن ) می باشد . با فشار مجدد دکمه*علامت s ظاهر می شود به معنای ( فقط ارسالSMS) با فشار مجدد دکمه* علامت DS ظاهر می شود که به معنی ( ارسالSMSو گرفتن تماس ) می باشد . سپس دکمه#را زده علامتR ظاهر می شود که به معنی گزارش دهی فعال و غیر فعال شدن دزدگیر می باشد با فشار مجدد دکمه#حرفrظاهر می شود در صورت فعال بودنr، هشدار قطع و وصل برق و همچنین میزان دوره ای شارژ سیم کارت دزدگیر ، به شما اعلام می گردد و در پایان دکمهENTERرا بزنید . همکار گرامی برای استفاده بهینه از این دستگاه حتما ً به موارد زیر توجه فرمایید : هنگام وارد کردن شماره تلفن در حافظه ( کد51) ، در نظر داشته باشیدکه پس و از وارد کردن شماره تلفن ، شما باید در همان هنگام با دکمه *و# تنظیمات نهایی را انجام دهید . با فشار دکمه* و همچنین # تنظیمات و کارایی علائم دستگاه ، به شرح ذیل می باشد . علامتD: با1حرف بار فشار دادن دکمه* حرف D ظاهر می شود ، که به معنای تماس می باشد. چنانچه می خواهید هنگام سرقت اطلاع رسانی از طریق تماس باشد ، این گزینه باید فعال شود .

علامتS: با فشار مجدد دکمه* حرف S رویLCDنمایش داده می شود که به معنای ارسالSMSمی باشد . چنانچه می خواهید هنگام سرقت اطلاع رسانی از طریقSMSباشد ، این گزینه باید فعال شود .

حرفDS : با فشار مجدد دکمه*، حرفDSنمایش داده می شود که به معنای ارسالSMSو برقراری تماس می باشد و در هنگام سرقت ، اطلاع رسانی هم از طریقSMSهم از طریق تماس می باشد .

علامتR: با فشار دکمه#حرفRظاهر می شود که به معنای فعال شدن گزارش ورود و خروج محرمانه می باشد . چنانچهRفعال باشد هنگام فعال و غیر فعال شدن دزدگیر یک پیام برای مدیر ارسال می گردد .

علامتr: با فشار مجدد دکمه#حرفrظاهر می شود در صورت فعال بودنr، هشدار قطع و وصل برق و همچنین میزان دوره ای شارژ سیم کارت دزدگیر ، به شما اعلام می گردد . ضمنا ً برای این امکان باید حتما هشدار قطع برق و میزان شارژ دوره ای فعال گردد . برای فعال سازی و اطلاعات بیشتر به صفحه4و10 دفترچه مراجعه شود .

علائمRr: با فشار مجدد دکمه#حرفRrفعال میگردد که در این صورت هم گزارش ورود و خروج محرمانه و هم اعلام هشدار قطع و وصل برق و میزان دوره ای شارژ بر روی شماره مورد نظر فعال می گردد .

توضیح مختصری در مورد گزارش ورود و خروج محرمانه :

یکی از مهمترین امکانات سیستم امنیتی این دستگاه ،گزارش ورود و خروج افرادی که ، دارای ریموت کنترل و کلید می باشند ، است . این دستگاه برای شما این امکان را فراهم ساخته که در صورتی که فردی بدون مجوز و کسب اجازه از نفر اصلی ( مدیر ) ، وارد محیط منطقه حفاظت شده ، شود . دستگاه به شماره تلفن هایی که گزارشR، در آنها فعال گردیده است . یکSMSحاوی Security System is Activatedبه معنای فعال شدن دزدگیر و در صورت غیر فعال شدن دزدگیر یکSMSحاویSecurity System is Inactivated به معنی غیر فعال شدن دزدگیر ، برای افراد محرمانه ارسال می نماید .

حذف کل شماره تلفن های دستگاه :

پس از وارد شدن به منوی دستگاه ، کد52را وارد نمایید . گزینهErase ALL ظاهر می شود سپس دکمه1را به مدت5ثانیه نگه دارید ، شماره ها حذف می شود . گزینهErase OKظاهر می شود .

حذف تکی شماره تلفن :

وارد منوی دستگاه شوید حال کد51را وارد نمائیدسپس شماره حافظه را انتخاب و دکمهENTERرا بزنید حال شماره مورد نظر نمایش داده می شود . سپس با فشار دکمهClearشماره مورد نظر حذف خواهد شد

ضبط پیام :

پس از وارد شدن به منوی دستگاه ، کد61را وارد نمائید ، گزینهENTER = RECظاهر می شود حال دکمهENTERرا زده و صدای مورد نظر را ضبط نمایید و در پایان دکمهENTERرا بفشارید .

پخش پیام : پس از وارد شدن به منوی دستگاه کد62را بزنید گزینهENTER = Playظاهر می شود با فشار دکمهENTERصدای مورد نظر پخش خواهد شد .

نمایش وضعیت سیم کارت ( اطلاعاز داشتن پوشش شبکه یا عدم پوشش: )

چنانچه صفحه نمایش دستگاه خاموش باشد ، با فشار یک لحظه دکمهENTER پیغام( GSM OK )یا (GSM ERROR) روی صفحه نمایش ظاهر می شودGSM OKبه معنای داشتن پوشش شبکه وGSM ERRORنشانه عدم پوشش شبکه یا نداشتن سیم کارت یا خرابی سیم کارت می باشد .

تنظیمات اولیه ویژه شارژ سیم کارت ایرانسل از راه دور به وسیلهSMS:

شما می توانید از راه دور به وسیله یک گوشی تلفن همراه سیم کارت داخل دستگاه را شارژ نمایید . ابتدا وارد منوی دستگاه شده ، حال کد55را وارد نمائید ، سپس کد دستوری*141*333# را وارد کرده و در انتها دکمه Enterرا بزنید . ( حتما ً در مرحله اول این تنظیمات انجام شود ) .

روش شارژ سیم کارت ایرانسل از طریقSMS:

در صورتی که سیم کارت داخل دستگاه ، ایرانسل می باشد ، توسط گوشی تلفن همراه خود متن پیام زیر را به شماره سیم کارت داخل دستگاه دزدگیرSMS نمایید . چند ثانیه بعد از ارسال ، پیامی حاوی میزان شارژ سیم کارت دزدگیر را دریافت می نمایید .

رمز شارژ P123456PC

تنظیمات اولیه ویژه شارژ سیم کارت همراه اول از راه دور توسطSMS:

ابتدا وارد منوی دستگاه شده حال کد55را بزنید سپس کد دستوری# 333 # *140* و در انتهاEnterرا بزنید .

روش شارژ سیم کارت همراه اول از طریقSMS:

در صورتی که سیم کارت داخل دستگاه ، همراه اول می باشد ، توسط گوشی تلفن همراه خود متن پیام زیر را به شماره سیم کارت داخل دستگاه دزدگیر ، SMSنمایید

رمز شارژ P123456PC

توجه : کد رمز 123456 رمز کارخانه ای می باشد پس از تغییر رمز, در هنگام شارژ سیم کارت, رمز جدید جایگزین شود.
موجودی شارژ سیم کارت فقط به شماره هایی اعلام می گردد, که در هنگام وارد کردن شماره تلفن ها  , گزارش r برای آن شماره ها , فعال گردیده باشد.

تنظیمات اولیه ویژه شارژ سیم کارت دزدگیر از طریقkay pad:

برای شارژ سیم کارت از طریقkay padیا از طریقsmsابتدا وارد منوی دستگاه شده ، حال کد55را بزنید سپس کد دستوری زیر را وارد نمایید . چنانچه سیم کارت داخل دستگاه ، ایرانسل باشد کد دستوری#333 *141 *را وارد کرده وENTERرا بزنید و چنانچه سیم کارت داخل دزدگیر همراه اول باشد#333 #*140 *را وارد و در پایانENTERرا بزنید .

روش شارژ سیم کارت دزدگیر از طریقkay pad:

برای شارژ سیم کارت همزمانی که وارد منوی دستگاه شده اید ، کد57را بزنید . گزینهsim chargeظاهر می شود سپس رمز شارژ را وارد نمایید ( فقط رمز شارژ ) و در پایان گزینه دکمهENTERرا بزنید اکنون صبر کنید ، پس از چند ثانیه نتیجه شارژ روی صفحه نمایش ظاهر می شود برای مشاهده نتیجه شارژ و رفتن به صفحه بعد ، از دکمهENTERاستفاده نمائید

جهت شارژ سیم کارت های همراه اول و ایرانسل به صورت مستقیم بدون نیاز به وارد کردن رمز می توانید از تلفن همراه خود کد دستوری #7333* استفاده کنید.

تنظیمات اولیه ویژه اطلاع ازمیزان شارژسیم کارت دزدگیرازطریقSMS:

برای اطلاع از میزان شارژ سیم کارت ، ابتدا کد دستوری میزان شارژ سیم کارت را در قسمت کد53ثبت نمایید . وارد منوی دستگاه شده ، کد53را وارد نمائید . حال گزینهInquiry codeظاهر می شود .

  حال ابتدا دکمه  * را زده,  کد دستوری میزان شارژ را وارد ، و در انتها دکمه حال ابتدا دکمه ENTERرا بزنید.

کد دستوری میزان شارژ همراه اول    #11*140*

کد دستوری میزان شارژ ایرانسل اول    #1*141*

اطلاع از میزان شارژ سیم کارت دزدگیر از طریقSMS:

بعد از وارد کردن کد دستوری می توانید از طریقSMSمیزان شارژ سیم کارت دزدگیر ، را به روش زیر دریافت نمائید : متن فوق را به شماره سیم کارت دزدگیر SMSنمایید بعد از چند ثانیه میزان شارژ به شماSMSمی شود.

P123456P5

تنظیمات اولیه ویژه مشاهده میزان شارژسیم کارت دزدگیراز طریقkay pad:

برای مشاهده میزان اعتبار سیم کارت داخل دزدگیر ، ابتدا وارد منوی دستگاه شده و کد53را وارد نمائید . گزینهInquiry codeظاهر می شود حال کد دستوری میزان شارژ را وارد نمایید چنانچه سیم کارت داخل دستگاه ایرانسل می باشد ، کد دستوری#1*141*را وارد کرده و در انتها دکمهENTERرا بزنید و اگر سیم کارت داخل دستگاه همراه اول باشد کد دستوری#11*140*را وارد و سپس دکمهENTERرا بزنید .

مشاهده میزان شارژ سیم کارت دزدگیر از طریقkay pad:

برای مشاهده میزان شارژ وارد منوی دستگاه شده کد56را وارد نمایید و سپس دکمهENTERرا بزنید پس از چند ثانیه میزان شارژ سیم کارت را مشاهده خواهید کرد . برای رفتن به صفحه بعد دکمهENTERرا بزنید .

  روش تنظیم مدت زمان دوره ای ارسالSMSحاوی میزان شارژ سیم کارت از (1الی99روز ) :

این دستگاه قادر است برای شماره تلفن هایی که گزارشrبرای آنها فعال گردیده است با توجه به تنظیمات کاربر به صورت دوره ای ( روزانه ) میزان شارژ سیم کارت را( توسطSMS) اعلام نماید .

ابتدا وارد منوی دستگاه شده سپس کد54را وارد نمایید گزینهDisableظاهر را زده و سپس از می شود ، حال دکمه1الی99روز تنظیم نمایید و در انتها دکمهENTERرا بفشارید ، (1الی99به صورت روزانه می باشد به طور مثال اگر عدد3را انتخاب کنید دستگاه هر را انتخاب کنید دستگاه هر3روز یک SMSحاوی میزان شارژ سیم کارت دزدگیر برای شماره های تعیین شده ارسال می نماید . )

همکار محترم

پس از نصب دستگاه ، و قبل از این که دستگاه تحویل مشتری گردد حتما تنظیماتی که به آن اشاره می شود را انجام ، و سپس سیستم به مشتری محترم تحویل داده شود . کدهای53،54و55مربوط به تنظیمات سیم کارت که ویژه شارژ سیم کارت از طریقSMSیا از طریقKay Padو یا اعلام دوره ای میزان شارژ و همچنین مشاهده میزان شارژ سیم کارت می باشد ، پس از وارد شدن به منوی دستگاه ، کد53را وارد نمایید و با توجه به نوع سیم کارت تنظیمات ذیل انجام شود .چنانچه سیم کارت داخل دستگاه ، ایرانسل می باشد کد

1#*141*را از چپ به راست وارد نموده و در پایان دکمه ENTERرا بزنید .

چنانچه سیم کارت دستگاه ، همراه اول می باشد کد #11*140*را وارد کرده و دکمهENTERرا بزنید .

پس از وارد شدن به منوی دستگاه کد54را وارد نمایید ( این کد مربوط به اعلام میزان دوره ای شارژ سیم کارت داخل دستگاه می باشد ) ، پس از وارد کردن کد 54دکمه*را زده ، سپس مدت زمان از1الی99را وارد و سپس دکمه ENTERرا بزنید مدت زمان دوره ای اعلام میزان شارژ سیم کارت ، به صورت روزانه می باشد

مثال: اگر عدد 5 را وارد نمایید , دستگاه هر 5 روز میزان شارژ سیم کارت را به شماره هایی که r برای آنها فعال شده باشد , از طریق SMS اعلام می نماید.

  پس از وارد شدن به منوی دستگاه کد55را وارد نمایید . ( این تنظیم مربوط به شارژ سیم کارت دزدگیر توسطSMSو یا توسطKay Padمی باشد ) .

چنانچه سیم کارت داخل دستگاه همراه اول می باشد کد# 333 #*140*را از چپ به راست وارد کرده و در انتها دکمهENTERرا بزنید و در صورتی که سیم کارت ایرانسل می باشد کد#333*141*را از چپ به راست وارد و دکمهENTERرا بزنید .

توجه: همکار گرامی کد 123456 رمز کارخانه ای دستگاه می باشد, شما می توانید با تغییر رمز بین 4 الی 8 رقم, رمز مورد نظر خود را تغییر دهید.

پیامهای ارسالی سیستم :

 1پیام غیر فعال شدن کل سیستم : Security System was Inactivated DISARM part 1 – 2 - 3 - 2پیام فعال شدن حالت نیمه فعال Part 2

Security System was Activated – ARM Part 2

3پیام فعال شدن قسمت نیمه فعال Part 1

Security System was Activated – ARM Part 1

پیام فعال شدن کل سیستم :

Security System was Activated – ARM Part

5- پیام آلارم سیستم :

Alarm Message from Security System

Resetکردن دستگاه به علت فراموشی رمز :

در صورتی که رمز دستگاه را فراموش کرده اید ، در حالی که برق به دستگاه متصل است ، دکمهDeFaULTداخل دستگاه را به مدت7ثانیه نگه داریدتا رمز دستگاه به حالت کارخانه ای 123456بازگردانده شود .

Resetکردن کل تنظیمات دستگاه به تنظیمات کارخانه ای به2روش مختلف :

الف ) برق شهری و باطری را از دستگاه جدا کرده حال دکمهDeFaULTداخل دستگاه را نگه داشته سپس برق یا باطری را به دستگاه متصل نماییدولی با12 ثانیه دکمهDeFaULTرا رها نکنید ، هنگامی که در صفحه نمایش پیغام Reset Okظاهر شد ، دکمه را رها نمایید .

ب ) در حالی که برق و باطری به دستگاه متصل است . به طور همزمان دکمه Resetو دکمهDeFaULTداخل دستگاه را نگه دارید ، حال دکمهResetرا رها کردهولی دکمهDeFaULTرا به مدت12ثانیه نگه دارید . کل حافظه ها پاک و تنظیمات دستگاه به حالت تنظیمات کارخانه ای بر می گردد .

تغییر متن پیام (SMS) آلارم سیستم :

پس از وارد شدن به منوی دستگاه ، کد عدد63را بزنید گزینهAlarm SMS نمایش داده می شود ، حال سیستم منتظر پیام ارسالی از طرف شما می باشد در این هنگام می بایست پیامی که قبلا ً آماده کرده اید و می خواهید به جای پیام فعلی ذخیره شود را به شماره سیم کارت دستگاه دزدگیر ارسال نمایید . به محض دریافت پیام توسط دستگاه ، شماره تلفن فرستنده روی صفحه نمایش ظاهر می شود در این هنگام ، دکمهENTERرا بزنید تا پیام جدید ذخیره شود و در صورت انصراف کلیدClearرا بزنید .

تغییر متن پیام (SMS) فعال شدن سیستم ( روشن شدن ) :

پس از وارد شدن به منوی دستگاه ،کد عدد64را بزنید گزینهsystem Arm SMSنمایش داده می شود . حال سیستم منتظر پیام ارسالی از طرف شما می باشد در این هنگام می بایست پیامی که قبلا ً آماده کرده اید و می خواهید به جای پیام فعلی ذخیره شود را به شماره سیم کارت دستگاه دزدگیر ارسال نمایید