راهنمای نصب مانیتور تصویری تحت شبکه

راهنمای نصب مانیتور تصویری تحت شبکه

راهنمای نصب مانیتور تصویری تحت شبکه

نصب مانیتور تصویری تحت شبکه

صفحه اصلی مانیتور که شامل ایکون های تنظیمات و تماس پیام ها و حالت امنیتی می باشد.

برای مشاهده ی عکس ها و فیلم های ذخیره شده آیکون message را لمس کنید و همچنین برای ورود به تنظیمات گزینه ی Setting را لمس نمایید.

صفحه اصلی مانیتور که شامل ایکون های تنظیمات و تماس پیام ها و حالت امنیتی می باشد

صفحه اصلی تنظیمات

صفحه اصلی تنظیمات

تنظیمات مربوط به مانیتور (Project Setting):

A- تنظیمات مربوط به IP و شماره واحد

نکته: رمز مربوط به تنظیمات مانیتور 888888 است.

تنظیمات مربوط به مانیتور (Project Setting)

تنظیمات مربوط به پنل:

IP پنل مورد نظر را وارد کرده و گزینه ی Enable Status را در حالت on نگه دارید.

تنظیمات مربوط به پنل

تنظیمات امنیتی(مربوط به زون های متصل به مانیتور)

تنظیمات مربوط به پنل
تنظیمات مربوط به پنل

برای مانیتورنیگ پس از لمس آیکون video talk در صفحه اصلی به پنجره ی  monitor  وارد شوید.

تنظیمات مربوط به پنل

برای اینتر کام پس از لمس آیکون video Talk در صفحه اصلی به پنجره ی call user وارد شوید.

تنظیمات مربوط به پنل

برای مشاهده لیست تماس ها به پنجره ی Record وارد شوید.

تنظیمات مربوط به پنل

پیوست لیست رمزها:

user pwd=رمز عبور کاربر = 123456

Arm/Desarm=رمز فعال و غیر فعال سازی سیستم امنیتی=123456

Anti hijack Pwd= رمز ضد سرقت=654321

رمز تنظیمات مانیتور = 888888

ارسال نظر
(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)