راهنمای نصب کنترل تردد KPN62K سیماران

راهنمای نصب کنترل تردد KPN62K سیماران

راهنمای نصب کنترل تردد KPN72K-KPN62K سیماران

کنترل تردد سیماران

کنترل تردد سیماران

 

KPN72K یک دستگاه کنترل تردد کد وکارت با قابلیت کار بصورت offline وonline است.این دستگاه میتواند بصورت مستقل (offline) کلیه عملیات یک دستگاه کنترل تردد را انجام دهد. همچنین میتوان با اتصال این دستگاه به کامپیوتر و نصب نرم افزار پگاسوس روی کامپیوتر ،مجوزهای تردد را روی دستگاه تعریف ،کلیه پارامترهای دستگاه را تنظیم و رکوردهای ثبت شده تردد را خوانده و گزاریشگری نمود.

امکانات سخت افزاری  اکسس کنترل KPN62K سیماران:

 • کارتخوان داخلی 125khz

 • حافظه ماندگار (بدون تغذیه) برای ثبت اطلاعات

 • دارای Watch-Dog برای عملکرد بدون وقفه ومطمئن

 • رله با کنتاکت N.Cو N.O. برای راه اندازی قفل

 • ورودی برای شاسی باز کردن در

 • سنسور مانتورینگ در

 • سنسور حفاظت محیطی

 • پورت خروجی برای اتصال به چاپگر

 • پورت Wiegand برای اتصال کارتخوان خارجی

 • خروجی رله برای آلارم

 • پورت RS485 برای اتصال به کامپیوتر

 • سوییچ ضد سرقت با کنتاکت N.Cو N.O

امکانات نرم افزاری  اکسس کنترل KPN62K سیماران:

 • فعال وغیر فعال کردن سنسور مانتورینگ در

 • فعال وغیر فعال کردن سنسور حفاظت محیطی 

 • تنظیم مدت زمان خلاص کردن قفل

 •  تنظیم مدت زمان فعال شدن آلارم.تنظیم مدت زمان مجاز باز بودن در (در حالت مانیتوریگ)

 • تنظیم تعداد دفعات مجاز استفاده پی درپی از کارت غیر مجاز (بیش از آن سیستم آلارم خواهد داد)

 • استفاده به صورت کارت ،کارت وکد ، کارت یا کد 

 • امکان تعریف 5 کد متفاوت

 •  امکان حذف واضافه کردن هر یک از 5 کد

 • تعریف تعداد ارقام کد از یک رقم تا 8 رقم

 • امکان حذف و اضافه کردن یک کارت مجاز

 • امکان حذف واضافه کردن یک سری کارت مجاز

 • امکان چک کردن وضعیت کارت

 • ثبت ترددها با ساعت تردد

 • فعال یا غیرفعال کردن ثبت تردد

 • تنظیم آدرس دستگاه.تنظیم کار دستگاه Online/Offline

ویژگی های امنیتی  اکسس کنترل KPN62K سیماران:

 • فعال شدن آلارم در صورت باز شدن در بدون استفاده از کارت یا کد
 • فعال شدن آلارم در صورت باز ماندن در بیش از مدت زمان تعریف شده
 • فعال شدن آلارم در صورت چند مرتبه (قابل تعریف) استفاده از کارت غیر مجاز
 • دارای سوییچ ضد سرقت و فعال شدن در صورت دستکاری.

روش برنامه ریزی  اکسس کنترل KPN62K سیماران:

برای برنامه ریزی دستگاه بایستی ابتدا کلید 0 را فشرد وسپس رمز مدیریت دستگاه که در حالت اولیه 246890 است را وارد نمود و سپس کدهای برنامه ریزی را وارد نمود.

کدهای برنامه ریزی

0: حذف همه کارتها

1:وارد کردن شماره کارت با کیپد
CardNo→9999→*→1

:2تنظیم روز هفته، ساعت ودقیقه
w→0→hh→mm→2
Wروز هفته یک رقم بین 0(یکشنبه) تا 6 (شنبه) است.
Hh دو رقم ساعت است.
Mm دو رقم دقیقه است.

3:تنظیم تاریخ
yy→mm→dd→3 
Yyدو رقم سال میلادی است.
Mm دو رقم ماه میلادی است.
Yy دو رقم روز میلادی است.

 

کدهای برنامه ریزی سری4 :

برای کدهای برنامه ریزی سری 4 ابتدا 0 را وارد کرده ، سپس کد مستر را که در حالت اولیه 246890 است را وارد کرده و سپس 4 را  و سپس کدهای زیر را وارد کنید:code

 0→246890→4→code

0000:حذف همه کارت ها

0650:ذخیره همه تنظیمات برای بازخوانی بعدی

0750:تنظیم پارامترها بصورت اولیه برای حالت آنلاین

0850:تنظیم پارامترها بصورت اولیه برای حالت آفلاین

0950: بازخوانی تنظیمات ذخیره شده 

1101/1100:فعال کردن سنسور حفاظت محیطی

1501/1500:عبور آزاد یا چک کردن مجوز تعریف شده

1601/1600:چک کردن مجوز بر اساس زمانبندی
1700:چک کردن Anti-Pass Back

1701:ریست کردن اتوماتیک APB بعد از 24 ساعت 

1702:ریست کردن اتوماتیک APB بعد از 36 ساعت

1703:ریست کردن اتوماتیک APB بعد از 48 ساعت
1801/1800:چک کردن تعطیلات

1901/1900:چک کردن شماره پروژه (فقط در فرمت ،9906 9916)

21tt:تعریف زمان آزاد شدن قفل به مدت 0.5ttثانیه tt. بین 01 تا 97

22tt: تعریف زمان آلارم از 6 تا 15 ثانیه tt 00 تا 15 

23tt:تعریف زمان مانتورینگ در از 10 تا 140 ثانیه .tt بین 01 تا 14

2315:غیر فعال کردن مانتورینگ در 

240n:تعریف تعداد مجاز دفعات نشان دادن کارت غیر مجاز 

3200:حالت فقط کارت

3300:حالت کارت وکد

3301:حالت کارت وکد بودن نیاز به کد برای کارتخوان بیرونی

3401/3400:فعال سازی وارد کردن شماره کارت وپین با کپید 

3402:حالت فقط کد (در این پس از زدن 7 بایستی کد را وارد نمود)

3501/3500:فعال یا غیر فعال کردن کیپد

460n dddd:تعریف کد چهار رقمی dddd

4609:تعریف کد 6 رقمی مستر 

4700:حذف همه کدها

 bbbbbb  eeeeee: چک کردن وضعیت کارتهای bbbbbb تا eeeeee. در صورت مجاز بودن کارت ،نور سبز دو بار چشمک میزند ودر صورت غیر مجاز بودن کارت ،نور قرمز دوبار چشمک میزند.

5333:چک کردن وضعیت کارت با نزدیک کارت.در صورت مجاز بودن کارت ،نور سبز دو بار چشمک میزند و در صورت غیر مجاز بودن کارت،نور قرمز دوبار چشمک میزند.

:6600 bbbbbb eeeeee

تعریف کارتهای bbbbbb تاeeeeee به عنوان کارتهای مجاز

6333:با وارد کردن این کد و سپس نزدیک کردن یک کارت به کارت خوان (learning mode) ،آن کارت به عنوان کارت مجاز تعریف میشود. با نزدیک کردن سایر کارت ها میتوان کارتهای دیگر را نیز پشت سر هم به عنوان مجاز تعریف کرد.

:7700 bbbbbb eeeeee

حذف کارتهای bbbbbb تاeeeeee از لیست کارتهای مجاز 

7333: با وارد کردن این کد وسپس نزدیک ترین یک کارت به کارتخوان،آن کارت به عنوان کارت غیر مجاز تعریف میشود.با نزدیک ترین سایر کارت هامیتوان کارتهای دیگر را نیز پشت سرهم به عنوان غیرمجاز تعریف کرد.

830t:جلوگیری از خواندن کارت تکراری تاt دقیقه

8300: عدم جلوگیری از خواندن کارت تکراری 

8401/8400:فعال یا غیر فعال کردن ثبت ترددها

88nn:تغییر آدرس دستگاه به nn

8900:تعزیف عملکرد دستگاه به صورت offline

n):890n بین 1 تا3) قرار دادن دستگاه در حالت n.online زمان انتظار دستگاه برای سرکشی توسط سیستم مرکزی است.

92n:تنظیم سرعت ساعت دستگاه ،nn بین 00 تا 31 برای کم کردن سرعت ساعت دستگاه وnn بین 32 تا 63 برای افزایش سرعت ساعت دستگاه

9601/9600:نمایش شماره پرسنلی ونام (برنامه ریزی با نرم افزار)

9818/9816:شماره کارت 6 رقمی یا 8رقمی

9900:سرعت ارتباط 9600bps

9901:سرعت ارتباط 4800bps

9902:سرعت ارتباط 2400bps

راهنمای سریع شروع به کار  اکسس کنترل KPN62K سیماران:

همه کارتها را با دستور زیر حذف کنید:

0000→4→246890→0
بایستی چند دقیقه منتظر بمانید تا دستگاه کار حذف کارتها را به اتمام برساند.

پارامترهای دستگاه را با دستور زیر به حالت اولیه برگردانید.

0850→4→246890→0
دستگاه را در حالت کد وکارت یا حالت فقط کارت با توجه به نیاز مشتری تنظیم نمایید.

حالت کد وکارت:3300→4→246890→0

حالت فقط کارت:3200→4→246890→0

دستگاه را با دستور زیر در حالت چک نمودن محوزها قرار دهید تا فقط کارتهای مجاز قادر به باز کردن درب باشند.
1501→4→246890→0

دستگاه را با دستور زیر در حالت مقایسه 8 رقم کارت قرار دهید.

9818→4→246890→0

پس از وارد کردن دستور زیر یکی یکی کارت ها را به دستگاه نزدیک نموده تا مجوز آنها تعریف شود.

6333→4→246890→0

در این لحظه دستگاه آماده استفاده است.

برای حذف مجوز کارت پس از وارد کردن دستور یکی یکی کارت ها را به دستگاه نزدیک نموده تا مجوز آنها حذف شود.

7333→4→246890→0

برای تعریف مجوز کارت با شماره کارت در صورتیکه دستگاه در حالت مقایسه کارت است (3200) از دستور زیر استفاده کنید .

0→246890→6→cccccccc

8Cccccccc رقم شماره کارت است.

برای تعریف مجوز کارت با شماره کارت در صورتیکه دستگاه در حالت مقایسه کارت و کد است (3300) از دستور زیر استفاده کنید.

0→246890→6→cccccccc→19→pppp

8Cccccccc  رقم شماره کارت است.

 4Pppp  رقم کد است.

برای حذف مجوز کارت با شماره کارت از دستور زیر استفاده کنید .
cccccccc→7→246890→0
Cccccccc 8 رقم شماره کارت است.

ارسال نظر
(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)