برچسب : دستگاه DVR سیماران 64 کانال مدل SM-NH64812