برچسب : دستگاه NVR سیماران 32 کانال مدل SM-NH32412-FR